Λίγα λόγια για την Ε.ΚΑΤ.Ο. Φλώρινας


Η Ελληνική Καταναλωτική Οργάνωση (ΕΚΑΤΟ) Φλώρινας ιδρύθηκε το 2001 και αποτελεί σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Αποτελεί μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Καταναλωτών (ΠΟΜΕΚ) και μέλος του Εθνικού Μητρώου Ενώσεων Καταναλωτών. Σκοπός του σωματείου είναι η προστασία των συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού και η κατοχύρωση των εξής θεμελιωδών δικαιωμάτων του καταναλωτή :

  • του δικαιώματος αποτελεσματικής προστασίας της υγείας και της ασφάλειας τους.
  • του δικαιώματος αποτελεσματικής προστασίας των οικονομικών τους συμφερόντων.
  • του δικαιώματος πληροφόρησης και επιμόρφωσης τους σε καταναλωτικά θέματα.
  • του δικαιώματος αποζημίωσης και αποκατάστασης των ζημιών τους.
  • του δικαιώματος εκπροσώπησης δικαστικής και εξώδικης ως και συμμετοχής κατά την λήψη αποφάσεων που τους αφορούν.
  • του δικαιώματος για την προστασία του περιβάλλοντος και του οικοσυστήματος και γενικότερα για την βελτίωση της ποιότητας ζωής.
  • του δικαιώματος για την προστασία και την πληροφόρηση καταναλωτών ατόμων με προβλήματα όρασης, ακοής, κινητικά, προσαρμογής και ατόμων τρίτης ηλικίας μέσω και της συνεργασίας με τους αντίστοιχους φορείς-ομάδες προστασίας ατόμων που αντιμετωπίζουν ειδικά προβλήματα.


Η ΕΚΑΤΟ αποτελεί έναν εθελοντικό οργανισμό ο οποίος δεν απασχολεί μόνιμο προσωπικό και διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών.
Όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση πρωτοβουλιών και προγραμμάτων βασίζονται στην εθελοντική προσφορά και συμμετοχή νέων ατόμων. Όλοι οι νέοι αυτοί, έχουν συμμετάσχει σε ένα τουλάχιστον ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο πλαίσιο του προγράμματος Νέα Γενιά σε Δράση και Erasmus + σε κάποια άλλη χώρα της ΕΕ. Η εμπειρία τους αυτή αποτέλεσε ουσιαστικά και το βασικό κίνητρο για περαιτέρω ενασχόληση και συμμετοχή στα τοπικά και όχι μόνο δρώμενα.

Γίνε κι εσύ μέλος της Ε.ΚΑΤ.Ο. Φλώρινας

Βήματα εγγραφής μέλους

Βήμα 1
Συμπλήρωση της Φόρμας Εγγραφής με τα στοιχεία επικοινωνίας. Η φόρμα είναι εδώ. *

Βήμα 2
Κατάθεση 5€ στον λογαριασμό της Ε.ΚΑΤ.Ο. στην τράπεζα Eurobank για την ετήσια συνδρομή:
Δικαιούχος: Ελληνική Καταναλωτική Οργάνωσης Φλώρινας
IBAN:  GR3502603430000090200542804
Αιτιολογία κατάθεσης:
Όνομα Επώνυμο (δικό σας) - Εγγραφή Μέλους ΕΚΑΤΟ

Βήμα 3
Αποστολή email στο [email protected]  για την ολοκλήρωση των βημάτων 1 και 2 και επισύναψη του εγγράφου που αποδεικνύει την τραπεζική κατάθεση της εγγραφής σας.

Μετά την ολοκλήρωση των 3 παραπάνω βημάτων, θα ακολουθήσει απάντηση με email από την ΕΚΑΤΟ η οποία θα επιβεβαιώνει την παραλαβή της εγγραφής και των 5 ευρώ, που θα σημαίνει και την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Είστε πλέον μέλος της Ελληνικής Καταναλωτικής Οργάνωσης Φλώρινας!


*
Φόρμα συναίνεσης GDPR
Σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR) Ε.Ε. 679/2016, τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται! Σεβόμαστε απόλυτα τα προσωπικά σας δεδομένα και χρειαζόμαστε τη ρητή συγκατάθεσή σας για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να πράξουμε τα δέοντα αναφορικά με τον σκοπό της επικοινωνίας μας.
Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε
Όνομα, επώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας και γενικώς δεδομένα που εσείς οι ίδιοι προσκομίζετε, προκειμένου για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο επικοινωνούμε.
Διαβίβαση δεδομένων

ΔΕΝ θα διαβιβάσουμε, εκχωρήσουμε, πουλήσουμε ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο διαθέσουμε με ή χωρίς αντάλλαγμα τα παραπάνω δεδομένα σας, σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας.
Τα δικαιώματά σας
Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή την παρούσα συγκατάθεσή σας, στο σύνολο ή εν μέρει. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. Επιπλέον, έχετε όλα τα δικαιώματα, όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό  της Ε.Ε. 679/2016.