Έναρξη εργαστηρίων για το "ESCRooms For Solidarity" - Α' κύκλος


Το Σχέδιο «ESCRooms For Solidarity» αποτελεί ένα Έργο Αλληλεγγύης, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και φορέα υποστήριξης το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).  

Το Σχέδιο "ESCRooms For Solidarity" αποτελεί ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό σχέδιο που έχει ως στόχο να ευαισθητοποιηθούν και να ενημερωθούν οι έφηβοι/ες της Π.Ε. Φλώρινας πάνω στις εναλλακτικές μορφές ενέργειας και τη βιώσιμη ανάπτυξη, που αποτελούν βασικά περιβαλλοντικά ζητήματα της περιοχής τους και θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο για τη διαμόρφωση της περιβαλλοντικής συνείδησης ως παγκόσμιας Ευρωπαϊκής αξίας. Η ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εφήβων θα επιτευχθεί με έναν διασκεδαστικό, συνεργατικό και εναλλακτικό τρόπο, παίζοντας στα escape rooms και προσπαθώντας οι συμμετέχοντες/ουσες να αποκαλύψουν κρυφές ενδείξεις, να σπάσουν σκληρούς κώδικες και να λύσουν, σχετικούς με τη θεματική, απαιτητικούς γρίφους. Ένας παράλληλος στόχος είναι η ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας για τις δυνατότητες που προσφέρει η χρήση του εκπαιδευτικού παιχνιδιού και πιο συγκεκριμένα τα escape rooms στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, προκειμένου να εμπλακούν οι μαθητές/τριες σε ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο και έτσι να παρακινηθούν και να μάθουν, λειτουργώντας σε ένα καθηλωτικό, συναρπαστικό περιβάλλον. Επιπλέον, μέσα από αυτά τα δωμάτια διαφυγής μπορούν να ενισχυθούν οι δεξιότητες των συμμετεχόντων στην επικοινωνία, τη διαχείριση έργου, την επίλυση προβλημάτων και την αντιμετώπιση σύνθετων προκλήσεων και μπορεί επίσης να υποστηριχθεί η ομαδική εργασία και η συνεργασία μεταξύ των νέων, με απώτερο σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την καλύτερη γνώση του φυσικού μας περιβάλλοντος και των περιβαλλοντικών προβλημάτων του τόπου μας.

Σε πρώτη φάση, στο συγκεκριμένο Σχέδιο Αλληλεγγύης, θα σχεδιαστούν escape rooms για εφήβους/ες 13-18 ετών από την περιοχή της Φλώρινας, με γρίφους και αινίγματα, που έχουν σχέση και εστιάζουν στις εναλλακτικές και πιο φιλικές προς το περιβάλλον, μορφές ενέργειας καθώς και στη βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι θα αποσταλεί σχετική πρόσκληση στα Γυμνάσια και Λύκεια της Π.Ε. Φλώρινας, για να σχηματιστούν ομάδες μαθητών/τριών, που θα παίξουν το παιχνίδι στον διαμορφωμένο χώρο του Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας. Μετά από κάθε παιχνίδι οι συμμετέχοντες/ουσες θα συμπληρώνουν ένα ερωτηματολόγιο, όπου θα αξιολογούν τη διαδραστικότητα και αποτελεσματικότητα του παιχνιδιού. Θα οργανωθεί ένα εκπαιδευτικό εργαστήριο με ανοιχτή συμμετοχή, όπου θα παρουσιαστούν τα escape rooms και η μεθοδολογία τους, στο οποίο θα προσκληθούν φοιτητές/τριες του Παιδαγωγικού Τμήματος Φλώρινας, καθώς και καθηγητές/τριες από σχολεία της περιοχής (εκπαιδευτική κοινότητα περιοχής). Στο τέλος θα πραγματοποιηθεί η τελική αποτίμηση του Σχεδίου και θα εκδοθούν τα σενάρια των escape rooms ως e-book και η παρουσίαση της δράσης σε εκπαιδευτικά συνέδρια. Το e-book που θα περιλαμβάνει τα σενάρια των escape rooms, θα κοινοποιηθεί σε εκπαιδευτικά ιστολόγια, καθώς και στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ώστε να διανεμηθεί σε όλα τα σχολεία.

Ο σχεδιασμός των escape rooms θα γίνει με βάση την ηλικία και τις ανάγκες των συμμετεχόντων εφήβων, τις προτεραιότητες της Ε.Ε. στον τομέα της νεολαίας, τη συμφωνία Green Deal, τις ίσες ευκαιρίες για την κοινωνική ένταξη, την εκπαίδευση, την υποστήριξη προς τους λιγότερο προνομιούχους, την προώθηση της διδασκαλίας και της μάθησης για την Ε.Ε. σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, αλλά και την ανάγκη για έγκυρη ενημέρωση και περιβαλλοντική
εκπαίδευση, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που στοχεύει στην ανάπτυξη αξιών και δεξιοτήτων και γνώσεων μιας νέας γενιάς πολιτών. 

Πρώτη πιλοτική εφαρμογή του Escape Room 
«Σώστε τη Γη» 

Την Παρασκευή 28.4.2023 επτά μαθητές/τριες της Α΄ τάξης του 3ου ΓΕΛ Κοζάνης έπαιξαν πιλοτικά το Escape Room «Σώστε τη Γη», το οποίο διοργανώνει η Ελληνική Καταναλωτική Οργάνωση Φλώρινας σε σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Φλώρινας και της Δυτικής Μακεδονίας, με θέμα τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μετά από το παιχνίδι οι μαθητές/τριες συζήτησαν την εμπειρία τους με τον Game Master, ώστε να διαπιστωθούν τυχόν αστοχίες στον σχεδιασμό του παιχνιδιού και συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο της αξιολόγησης.


Eφαρμογή του Escape Room «Σώστε τη Γη», σε άλλες ομάδες παιδιών της Α΄ Λυκείου του 3oυ ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ.

Eφαρμογή του Escape Room «Σώστε τη Γη»,σε ομάδες παιδιών του 8ου Γυμνασίου ΚΟΖΑΝΗΣ.