Τοπικές Δράσεις

Ταξιδιώτες του Κόσμου


LOcal COoperation Bus

Youth Creativity Worskhops 

Η Ευρωπαϊκή Γωνιά των παιδιών

ESCRooms For Solidarity

The Green Gate of Transition

17η Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα

16η Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα

15η Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα

14η Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα

 13η Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα


 12η Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα